Avfallstrappan

Avfallstrappan, eller "avfallshierarkin", är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand. Varje år slänger vi svenskar nästan 500 kilo avfall per person.

 
I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir allt bättre! Tyvärr ökar också vår konsumtionen som leder till att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste klättra högre upp på avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av prylar. 

De fem trappstegen

Gå in och läs mer om de fem olika trappstegen genom att trycka på knapparna.