Livscykel

Vi har tagit fram fyra olika livcyklar eller flödesschema för att tydliggöra de olika stegen tills dess att produkten finns att köpa i butik men också vad som händer med en produkt när den blir avfall. 

Under en T-shirts livscykel kan vi se hur många olika transporter och de resurser det går åt för att producera en produkt, i det här fallet en t-shirt. 
Om vi lämnar produkter till återvinning kan vi följa stegen från dess att du handlar produkten i butik tills dess att det blir en ny produkt. Om produkten istället går till energiutvnning så blir det i Hässleholms kommun till fjärrvärme. Matavfallet går både till återvinning och energiutvinning i form av biogödsel/kompostjord och biogas.