Grön Flagg

Håll Sverige Rent har drivit Grön Flagg sedan 1996 och idag är fler än 2700 skolor och förskolor runt om i landet anslutna. Det betyder att att över 255 000 barn och unga är aktiva med arbetet som leder fram till att den gröna flaggan hissas.

Som undervisningsverktyg erbjuder Grön Flagg ett enande ramverk kring hur skolor och förskolor kan lära ut hållbarhetsfrågor på ett spännande sätt. Tillsammans hittar deltagarna på aktiviteter som de testar i sin närmiljö. Självklart är Håll Sverige Rents hjärtefråga, nedskräpning, alltid ett aktuellt exempel.

I Grön Flagg finns det nio olika teman, som är tänkta att ge inspiration och bidra till att arbetet med hållbar utveckling utvecklas och fördjupas. Alla teman är breda och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekologiska, sociala och ekonomiska. Dessutom speglar våra teman de Globala målen för hållbar utveckling, vilket kan vara ett stöd i arbetet med att skapa en hållbar verksamhet. 

Djur & Natur

Livsstil & Hälsa

Kemikalier & Giftfri miljö

Stad & Samhälle

Global Samverkan

Hav & Vatten

Skräp & Avfall

Klimat & Energi

Konsumtion & Resurser

Grön Flagg verksamheter i Hässleholms kommun

Förskolor

Förskolan Stubben Hästhovens förskola Lillgårdens förskola Lyckans förskola
Lövkojans förskola Smultronställets förskola Stralsunds Naturförskola Stralsunds förskola
Syrsans hörselförskola Västra Torups förskola och fritids    

Skolor

Ballingslövs skola Grönängsskolan Silviaskolan Vanneberga skola
Vittsjö skola och fritids Västra Torups skola    

Så lätt är det att blir Grön Flagg!

Ladda ner Grön Flagg broschyren  genom att trycka på bilden. 

Är ni intresserade av att bli Grön Flagg cetrifierade?

Lär mer om de olika teman och hur det går till på Håll Sverige Rent hemsida

Kontakta oss

Matilda Ehnberg

0723 - 93 84 37

Matilda.Ehnberg@hassleholm.se