Djur & Natur

En hållbar natur är en förutsättning för att få ett hållbart samhälle. Vilka djur & ekosystem finns i er närhet? Alla behöver vi den lugn och ro som naturupplevelser ger oss. För många en värdefull kontrast till stadens liv. Allemansrätten ger oss rätten att uppleva och utforska naturen, djurlivet och den biologiska mångfalden. Men också ett ansvar, hur ser det ut?

Agenda 2030 för hållbar utveckling