Global Samverkan

Världen blir alltmer global vad gäller t ex handel, teknik, kultur och utbyte av idéer. En grund för samverkan är de möjligheter som de digitala kanalerna ger, men också alla internationella organisationer som verkar för olika ändamål. Allt från att hjälpa människor i nöd till att främja fred och demokrati i världen. Eco Schools eller Grön Flagg är ett exempel på ett globalt initiativ. 15 miljoner barn världen över, är engagerade och bidrar till en hållbar värld. 

Agenda 2030 för hållbar utveckling