Hav & Vatten

Vi har vatten överallt runt omkring oss. I kranen, sjöarna och haven, snön och i kroppen. Vi är helt beroende av vatten för att överleva. Tillgången till vatten ser olika ut i världen, vilket bl a påverkar vår livsmedelsförsörjning och hälsa. Inom ramen för temat kan elever och barn titta på frågor som berör våra hav och kuster t ex fiske, marin nedskräpning och hur vi människor påverkar dessa ekosystem.

Agenda 2030 för hållbar utveckling