Kemikalier & Giftfri miljö

Allt består av kemiska ämnen. Just de kemiska ämnen som människan tillverkar eller får ut ur naturen brukar kallas kemikalier. Många av dessa har vi stor nytta av, men det tillverkas mycket kemikalier idag och vissa dessa orsakar skada såväl på människor som miljö. Vad kan ni göra i er verksamhet för att bli mer kemikaliesmarta?

Agenda 2030 för hållbar utveckling