Klimat & Energi

Vårt sätt att leva har inverkan på klimatet vilket omfattar allt från produktion till konsumtion. En fråga, som diskuteras allt mer är matproduktionen och dess betydelse för miljön. En annan är val av energikälla såväl för hemmet som industrin. Ny teknik och nya lösningar växer fram i snabb takt. Hur ser de ut? Och vad kan ni göra för att minska energianvändningen?

Agenda 2030 för hållbar utveckling