Konsumtion & Resurser

Vad är en hållbar konsumtion? Utbudet av produkter och tjänster ökar, vilket driver konsumtionen. Även tillgängligheten via den växande e-handeln gör att vi lockas och inspireras till att köpa mer. Temat är brett och öppnar upp för att titta på hela värdekedjan; från råvara, rättvis produktion, transporter, märkning av varor till handel och konsumtionsmönster. 

Agenda 2030 för hållbar utveckling