Skräp & Avfall

Vi vet idag att 80% av skräpet i haven kommer från land. Frågan är hur vi alla kan bidra till en renare miljö och därmed renare hav? Att inte kasta skräp på gatan eller i naturen är första steget. Vad kan ni göra för att minska nedskräpningen? Lika viktigt är att återvinna material och återanvända t ex kläder. Avfallstrappan är ett verktyg för att studera hur vi var och en samt tillsammans kan göra skillnad. 

Agenda 2030 för hållbar utveckling