Vandring på Höjdarleden den 13 maj 2012

 

 

Sponsring och samarbeten

Med vår vision "Vi bygger en kommun där ett hållbart liv är en självklarhet", tar vi ansvar inte bara för det vi gör här och nu utan också för det vi lämnar efter oss till kommande generationer. Vår drivkraft är och kommer alltid att vara miljön i Hässleholms kommun.

Skapa värde på hemmaplan

Som kommunägt miljöbolag bidrar vi till kommunens utveckling bland annat genom vår årliga utdelning till ägarkommunen. Pengar som går till skolor, fritidsverksamhet, bibliotek och sporthallar, med mera.

Just nu håller vi på att se över vår sponsringsstrategi för att den än mer ska bidra till att utföra vårt uppdrag och stärka vår roll som en värdeskapande samhällsaktör.

Detta innebär att det i dagsläget inte går att ansöka om sponsring.

Senast uppdaterad: