Skog och en massa mossa i solsken

Vårt hållbarhetsarbete

Vi bygger en kommun där ett hållbart liv är en självklarhet - det är vår vision. Vi arbetar aktivt för att öka miljöfokuset i allt vi gör och för att minska vår egen klimatpåverkan.

Hållbarhet för oss

Vi vill att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör. Hänsyn till miljö och klimat liksom social och ekonomisk hållbarhet ska prägla hela verksamhet och vägas in vid planering och i alla beslut. Genom sponsring av kultur, idrott och sociala projekt inom kommunen vill vi främja social hållbarhet i vårt närområde och är med och bygger ett mer hållbart samhälle för kommande generationer.

Hållbarhetsredovisning

Från och med 2021 hållbarhetsredovisar vi vilket blir ytterligare ett sätt att mäta, presentera och ta ansvar för vad vi uppnått i vårt arbete mot en hållbar utveckling.  

Klimatbokslut

Tillsammans med våra kunder är vi på Hässleholm Miljö med och bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Totalt bidrog Hässleholm Miljö till att 36 300 ton koldioxidekvivalenter inte släpptes ut under 2021. Det är lika mycket som om alla invånare i Hässleholm avstod från att köra bil under sju månader. Men hur kan vi veta det?

Vi tar årligen fram ett Klimatbokslut för att se vilken påverkan vår verksamhet har på omvärlden. Alla företag som producerar varor och tjänster bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser eftersom oavsett typ av produkt eller tjänst så behövs bland annat energi, råvaror och transporter. Detta gäller självklart även för oss på Hässleholm Miljö, men trots det så redovisar vi en negativ klimatpåverkan i Klimatboksluten. Hur är det möjligt?

Att utsläppen är negativa beror på att beräkningarna tar hänsyn till hur vår verksamhet påverkar samhället i stort. Värme, återvinning och avfallsbehandling är något som efterfrågas i samhället, oavsett om Hässleholm Miljö finns eller inte. Vi på Hässleholm Miljö producerar de efterfrågade nyttigheterna med lägre klimatpåverkan än vad en alternativa produktionen hade inneburit.

utsikt över skog och sjö, Hovdala
vass i solnedgången

Våra biobränslen

  • Skogsbiomassa: Sverige
  • flytande biobränslen:  HVO (Hässleholm) Frankrike, Indonesien och USA. RME (Tyringe) Sverige.
  • fast kommunalt avfall: Hässleholm, Sverige
  • annan restprodukt eller avfall (verksamhetsavfall): Hässleholm, Sverige

Uppgifterna baseras på Hässleholm Miljös årliga rapportering till Energimyndigheten.

Stipendium för hållbar utveckling

Varje år delar vi ut ett stipendium för att uppmuntra till insatser som bidrar till en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Nu är anmälan för 2022 öppen och vi tar emot ansökningar fram till 30 september.

Läs mer och ansök på vår sida för stipendiumet.

Vi producerar solenergi!

På vår anläggning i Vankiva producerar vi vår egen solenergi. Vi har flera elbilar som laddas med den elen tillsammans med el som vi producerar från avfall och metangas. Vi strävar efter att så många av våra fordon som möjligt ska vara miljöklassade.

elbil som laddas

Senast uppdaterad: