röd tankbil med slangar på

Slamtömning

Vi ansvarar för insamling av slam från enskilt avlopp i Hässleholm kommun.


 

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp ska tömmas regelbundet.

Trekammarbrunnar och septitankar

Trekammarbrunnar och septitankar töms enligt en bestämd tidsplan. Du får ett brev hemskickat med information när det är dags för tömning. Tidpunkten kan variera något år från år. 

Sluten tank

Har du en sluten tank behöver du kontakta oss för tömning. Tömning sker efter beställning inom 5 arbetsdagar. Slutna tankar ska tömmas minst en gång per år.

Tömning av latrin

Vid tömning av latrinbehållare ersätts dessa med nya behållare. Tänk på att ställa latrinhållarna på ordinarie tömningsplats på hämtningsdagen.

Tömningsteknik

Vid tömning använder vi en teknik som kallas deltömning. Om du istället vill ha totaltömning behöver du som kund kontakta vår kundservice.

Deltömning

Deltömning är en effektiv tömningsmetod som minskar transporterna och gör så att brunnen fungerar direkt efter tömning då bakteriefaunan kan bibehållas. Bilarna är utrustade med två fack för att kunna separera slam och vatten. När allt slam sugits upp, förs vattenfasen med mikroorganismer tillbaka till brunnen samtidigt som den syresätts. Kvar i bilen blir ett torrt slam.

Slamtömnings processen


Totaltömning

Vid totaltömning sugs allt innehåll i det enskilda avloppet upp: slamtäcket, vattnet och bottenslammet.

Kontakta kundservice om:

  • Du vill ändra deltömning till totaltömning
  • Du behöver omboka slamtömningen
  • En avstängd brunn ska öppnas upp
  • Tömning av köks-, sjunk- eller tvåkammarbrunn ska ske i samband med ordinarie tömning

SMS-tjänst

Ha koll på att tömningen är gjord med hjälp av vår kostnadsfria SMS-tjänst. Du får ett sms när ditt enskilda avlopp är tömt.

Anmäl dig för påminnelser om sophämtningPriser

Dispens

Ansökan om uppehåll i slamtömning, dispens för att ta hand om slammet själv eller tömning mer sällan görs hos Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: