Källsorteringsspel

Ovan se ni två stycken källsorteringsspel. 

"Vilken sopa?" är bäst lämpad för förskolan

"Sopsamlardags!" är bäst lämpas för F-klass och uppåt.