Vad händer med avfallet sen?

Efter att vi har sorterat de olika soporna till rätt monster så slänger vi det i vår soptunna, på en återvinningscentral eller återvinningsstation. Därefter kommer det en sopbil och hämtar alla sopor i soptunnan, på en återvinningscentral och en återvinningstation kommer det andra lastbilar som tömmer behållarna och conatinrarna.  

Därefter går det till en plats för mellanlagring. I Hässleholms kommun har vi vår mellanlagringsyta på Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva. Där lagras avfallet tills dess att det har blivit tillräckligt mycket avfall därefter kan vi sedan transportera det till respektive återvinning- eller energiutvinningsprocess. 

Efter mellanlagring på Hässleholms Kretsloppcenter går materialet vidare till de olika återvinningsprocesserna. Det är olika destinationer och processer för de olika materialen. 

Återvinningsprocesser

Genom att trycka på bilden laddar du ner en Powerpoint presentation, under bilderna finns det en text där du antingen kan ladda ner återvinningsprocessen som ett blädderblock eller titta på filmen om processen.