Vad händer med avfallet sen?

Efter att vi har sorterat de olika soporna till rätt monster så slänger vi det i vår soptunna, på en återvinningscentral eller återvinningsstation. Därefter kommer det en sopbil och hämtar alla sopor i soptunnan, på en återvinningscentral och en återvinningstation kommer det andra lastbilar som tömmer behållarna och conatinrarna.  

Därefter går det till en plats för mellanlagring. I Hässleholms kommun har vi vår mellanlagringsyta på Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva. Där lagras avfallet tills dess att det har blivit tillräckligt mycket avfall därefter kan vi sedan transportera det till respektive återvinning- eller energiutvinningsprocess.