Förskola & F-klass

Material

För förskolor och förskoleklass rekommenderar vi att arbeta med våra Sopsamlarmonster, materialet utgår från att varje monster samlar på en fraktion.

Vi har tagit fram en magnettavla med saga och ett brädspel om källsortering att använda i förskolan och i förskoleklassen för att på ett lekfullt sätt lära sig om, och få träna på, källsortering. Vi har även tagit fram källsorteringbrickor där barnen kan träna på att sortera rätt sopor till rätt fraktion.

Varje förskola i Hässleholms kommun har fått affisch, dekaler, ett brädspel och en magnettavla utav oss, och varje förskoleklass har fått affisch, dekaler och ett brädspel. Vår önskan är att förskolan eller skolan i gengäld gör det möjligt för barnen att sortera ut alla fraktioner på avdelningen/i klassrummet. Vi bistår gärna med material - dekaler och affisch, för att underlätta sorteringen. Vill ni ha hjälp med att komma igång med källsortering har vi möjlighet att göra platsbesök. 

Magnettavla med saga

Brädspel om källsortering

Affisch och en uppsättning dekaler

Källsorteringsbrickor

Lär barnen sortera med hjälpa ut av källsorteringsbrickorna, sortera bilderna på soporna till de olika brickorna med sopsamlarmonstren. Man kan även använda materialet som ett memoryspel, där alla har vasin källsorteringsbricka som man ska fylla med sina kort. 

Förskola utanför Hässleholms kommun

Som förskola utanför Hässleholm kommun är det fritt att använda sopsamlarmonstren. Du hittar mer information och priser om du vill köpa materialet på knappen nedan.

Testa våra Quiz på...

Gå in på Kahoot appen och sök på MittAvtryck för att hitta våra Quiz.

Memory med Sopsamlarmonstren

Lär er att sortera med hjälp av memory! Ladda ner memoryt genom att trycka på bilden, glöm inte att göra utskriften dubbelsidig och i färg.

Spelregler

Powerpoint som sopspel

Johanna Fritzon är upphovsmakaren till detta fantastiska spel som vi gärna delar med oss utav. Genom att trycka på bilden laddar du ner powerpointen och kan börja spela med barnen. Spegla spelet på en projektor och låt barnen gå fram och trycka på monster och sopor medan ni trycker med muspekaren i bakgrunden.