Högstadiet

Material

Material kommer att tas fram under 2019.

Pssssst...vi kommer smygstarta lite innan. Redan nu kan ni tittat i spalten till höger. 

Energismart - Livscykel

Nedan ser du lärarhand-ledningar och elevblad för de olika livscyklarna.

Brännbarts flöde

En t-shirts livscykel
Elevblad 1
Elevblad 2

Matavfallets väg
Elevblad 1

Återvinningscirkeln