Källsortering i förskola & skola

Vikten av källsortering i förskolor & skolor

Hur stort är ditt avtryck?

Den 1 augusti 2018 inträffade ”Overshoot day”. Då hade vi, på sju månader, förbrukat årsproduktionen av ekologiska resurser för 2018. Resten av året lever vi över jordens tillgångar. I Sverige ligger vi på tionde plats när det gäller det ekologiska fotavtrycket i världen. Skulle alla leva som vi gör i Sverige hade vi behövt 4,2 jordklot, skrämmande eller hur?

Barn har ett intresse av att lära och är måna om att göra rätt. Vi vill ta vara på barnens entusiasm och skapa en tidig medvetenhet och ett intresse för vår miljö och hur vi ska leva mer hållbart. Genom att barnen får kunskap om till exempel källsortering skapar vi duktiga och engagerade ”källsorterare” som bli ambassadörer hemma hos sig och i sin familj. Med ökad kunskap och ett stort engagemang ska vi kunna lämna över ett jordklot till våra barn och barnbarn som det funkar att leva på och som vi är stolta över att ha förvaltat på bästa möjliga sätt. 

Hässleholm miljös målsättning är att det ska vara möjligt, roligt och framförallt enkelt att källsortera i förskolan, i skolan, på jobbet, i kommunens boendeenheter och inte minst på offentliga platser. Vi hoppas därför att ni vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Vill du källsortera med våra Sopsamlarmonster?

Källsortering affisch