1996

Sjukhuset får fjärrvärme

Framtidens ortopedi i Hässleholm (FORTH) dit vi nu drar nya fjärrvärmeledningar och samtidigt förstärker fjärrvärmenätet.

1996 anlöts Hässleholms sjukhus till fjärrvärmenätet. och i år 2022 arbetar vi för att ansluta Framtidens ortopedi som ska byggas på sjukhusområdet. Foto: Krook & Tjäder

Nu ansluts sjukhuset efter flera års diskussioner om hur uppvärmningen till sjukhuset skulle anordnas. I år, 2022, görs nya stora insatser på sjukhusområdet när ny infrastruktur för fjärrvärme förbereds innan Region börjar byggandet av Framtidens ortopedi i Hässleholm (FORTH).