Fjärrvärme 50 år

En tidslinje över fjärrvärmens femtioåriga historia i Hässleholm i form av olika illustrrationer som symboliserar olika viktiga händelser.

Sedan 1972 har fjärrvärme värmt upp hem, skolor och industrilokaler i Hässleholm och så småningom även i Tyringe. 2022 firar vi 50 år på den resan. Men fjärrvärmen i Hässleholm är rena ungdomen, redan på 1800-talet togs de första stapplande stegen i USA och i Tyskland. 50 år är en respektingivande ålder, men vi kommer fortsätta värma kommunen i minst 50 år till. Låt oss berätta om historien, och om framtiden.

1971

En smygstart

Vi börjar året innan vi börjar på riktigt. Redan 1971 säger nämligen kommunfullmäktige ja till att en fjärrvärmecentral ska uppföras på Ljungdalaområdet där det finns utbyggnadsplaner. Denna central ska komma att försörja flerbostadshus, villor, en skola, en förskola och tre industrianläggningar.

1972

I begynnelsen

Hässleholms Tekniska Skola (HTS) ska byggas ut och nu kompletteras befintliga pannor på skolan. I samband med detta anläggs en kulvertledning till stadshuset och en till polishuset och därmed är fjärrvärmenätet i Hässleholm fött. Läs mer...

1973

Oljekris

Oljekris – vad ska göras och varifrån ska vi få vår energi, vår el och värme? Läs mer...

1974

Hässleholms storkommun

Hässleholm blir en storkommun genom kommunsammanslagningen den 1 januari. I och med detta överförs såväl anläggningar som drift av fjärrvärmen till Elverket. Fjärrvärmen levereras från den permanenta centralen vid HTS. 699 hushåll är anslutna till fjärrvärmen.

1975

Framåtblickande

Oljekrisens efterverkningar plågar fortfarande beslutsfattare och privatpersoners plånböcker och en utredning av centrala Hässleholms framtida värmeförsörjning föreslår att en huvudfjärrvärmecentral bör byggas och att HTS nuvarande central används som reservanläggning.

1979

Hässleholms Energiverk

Elverket blir nu Hässleholms Energiverk, en frukt av att elverket blir ett något missvisande namn nu när bolaget även ansvarar för fjärrvärmeverksamheten i kommunen. 1970-talets andra oljekris drabbar världsekonomin och energisektorn. Energifrågan är i högsta grad i fokus igen – inte minst genom den intensifierade kärnkraftsdebatten.

1980

En ny fjärrvärmeanläggning ska byggas

1980 Tas beslut om att bygga en ny fjärrvärmecentral i centrala Hässleholm. Platsen som utses är ”gamla tippen” på Läreda industriområde. Beleverket börjar se dagens ljus. Energiverkschef Einar Olsson och dåvarande planeringsingenjör Bejron Lundstedt betonar att ”En fjärrvärmeutbyggnad skapar de nödvändiga förutsättningarna för att olja ska kunna ersättas med andra bränslen.” Läs mer...

1981

Återvunnen spillvärme

I och med etableringen av Rockwool och dess isoleringsproduktion hittades vägar för att ta tillvara den spillvärme som uppstod i grannarnas verksamhet. Läs mer...

1983

Byggstart av Hässleholms nya värmeverk

Nu är det dags att sätta spaden i marken och börja bygga en ny, modern och central huvudanläggning för fjärrvärmen i Hässleholm. I arkivet på fjärrvärmeverket finns detta fantastiska kollage från byggets första år sparat.

1985

Invigning av en modern anläggning

Invigning av Beleverket 23 oktober 1985. Landshövding Einar Larsson är på plats för att ”trycka på knappen” i oktober 1985. Nu skall här sparas olja, säger kommunalrådet Arvid Jönsson. Man räknar med att årligen kunna spara 5000 kubikmeter olja. Läs mer...

1986

Skidbacke och deponigas

Samtidigt som den gamla soptippen på Belebacken har blivit en skidbacke med lift och belysning börjar man nu utvinna gas ur samma gamla deponi. Metangasen sugs ut med hjälp av en fläkt till en gaspanna där den förbränns och tillför energi till det nya fjärrvärmeverket. Metangasuttaget beräknas vid tiden kunna pågå i tio år och kan förse ungefär 100 villor med dess årliga värmebehov.

1988

Deponigas även från Vankiva

I juni 1988 invigs en anläggning för utvinning av gas vid soptippen i Vankiva. Vid tiden med det något dystopiska namnet Vankiva Gasfält. Läs mer...

1993

Brand på Värmeverket

Brand på Beleverket i nyinköpt dieselmotor som skulle hjälpa till att producera el. En stor del av en pannhall brinner ner men skador lyckas ändå begränsas och elden sprider sig inte till övriga delar av verket. Trots detta så uppgår kostnaderna för skadorna till flera miljoner kronor. På Kristianstadsbladets förstasida sätts rubriken …..

1995

Namnbyte och en ny elmarknad i sikte

Namnbyte för det som länge hetat Hässleholms Energiverk. Denna gång ändras namnet till Hässleholm Energi AB. Dessutom bildas under året därpå ett dotterbolag, Hässleholm Energiförsäljning AB. Detta som ett led i avregleringen av elmarknaden där det från år 1996 ska vara skilda juridiska enheter mellan elnät och elhandel. Läs mer...

1996

Sjukhuset får fjärrvärme

Nu ansluts sjukhuset efter flera års diskussioner om hur uppvärmningen till sjukhuset skulle anordnas. I år, 2022, görs nya stora insatser på sjukhusområdet när ny infrastruktur för fjärrvärme förbereds innan Region börjar byggandet av Framtidens ortopedi i Hässleholm (FORTH).

1998

Hässleholm Fjärrvärme AB

Hässleholm Fjärrvärme AB bildas – som en effekt av avreglering av elmarknaden (1996) och kommunens försäljning av elnätet och elverksamheten till Sydkraft AB, som även den sker under 1998. Läs mer...

2001

Fjärrvärmeverket i Tyringe

År 2001 får Tyringe ett eget fjärrvärmverk som vid tiden drivs både på olja och biobränslen. Så småningom byggs också nätet ut och idag förser det drygt 200 fastigheter med värme och varmvatten. Och naturligtvis är uppvärmningen helt biobränslebaserad.

2002

Ny avfallspanna på Värmeverket

Avfallspannan tas i bruk och energiutvinning av avfall påbörjas. Deponiförbud av organiskt avfall införs under samma år och är en bidragande orsak till att man kan se större möjligheter med energiåtervinning av avfall. Genom avfallspannan, som har ett tillstånd att förbränna 50 000 ton avfall per år, produceras el och värme. Idag står den för cirka 50 procent av den totala fjärrvärmeproduktionen i Hässleholm.

2009

Hässleholm Miljö AB

2009 bildas Hässleholm Miljö AB. Det nya bolaget är ett resultat av sammanslagningen mellan bolagen Hässleholms Renhållare AB och Hässleholms Fjärrvärme AB. Vid fusionen går man samtidigt från två VD:ar till en och Gunilla Holmberg tillträder tjänsten som VD för Hässleholm Miljö. Den första kvinnliga VD:n i ett kommunalt bolag i Hässleholms kommun.

2010

Ny biobränsleanläggning

Ny flispanna med biobränsle och förbättrad rökgaskondensering tas i bruk. En av de största investeringarna någonsin i kommunen. "Vi behövde mer kapacitet, vi fick fler kunder och fjärrvärmenätet växte. Det fanns behov av att förnya anläggningarna och produktionskapaciteten med ett stort biobränslebaserat värmeblock. Samtidigt ville man verkligen minska och fasa ut behovet av fossil olja som bränsle under de kallaste dagarna."

2018

Bort med den sista oljan

Den sista fossila oljan fasas ut. Den sista användningen var reservoljan som fanns kvar för de fall då vi skulle behöva använda olja för att starta upp pannorna. De oljor som används idag är biobränslebaserade.

2020

Hässleholms nya "termos"

Ackumulatortanken invigs efter flera års planering och utbyggnad. Den fungerar som en stor termos och rymmer 15 000 kubikmeter hetvatten som står redo att pumpas ut i fjärrvärmenätet. Fördelarna med ackumulatorn är flera, exempelvis bidrar den med utjämnad produktion och möjlighet till värmelagring. Läs mer...

2022

50 år!

50 år med fjärrvärme i Hässleholm! Idag har Hässleholm Miljö cirka 2800 kunder och ett nät som är närmare 20 mil långt, i Hässleholm och Tyringe. Läs mer...

2072

och 50 år till!

Och alla vet ju att 50 år inte är någon ålder. Över tid har fjärrvärmen utvecklats med nya bränslen och tekniker för minskade utsläpp. Vi kommer fortsätta värma upp hem, skolor och företag i minst 50 år till. Men hur kommer det fungera? Klicka dig vidare här om du vill läsa vår framtidsspaning!