A mature bullrush sits near a marsh

Om Hässleholm Miljö

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsdrivet bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter, producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt ansvarar för att leverera kranvatten och hantera spill- och dagvatten. Vi sköter även kommunens drift av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och allmänna VA-ledningar.

Miljö + Vatten = Sant

I januari 2021 blev Hässleholms Vatten och Hässleholm Miljö ett bolag. Vi är nu omkring 150 anställda som tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun, och med stor hjälp av våra entreprenörer, dagligen gör en insats för miljön. Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö med och bidrar till en bättre livsmiljö.

Fjärrvärme

Hässleholm Miljö producerar och levererar klimatsmart fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Vi arbetar ständigt för en hög leveranssäkerhet, god service och konkurrenskraftiga priser. Vår fjärrvärmeverksamhet grundas på långsiktiga ekonomiska bedömningar och planeras utifrån de positiva miljöeffekter den kan bidra med. Så långt som möjligt baseras produktionen på lokal råvara och energi som annars skulle gått till spillo, såsom flis och brännbart avfall.

Renhållning

Hässleholm Miljö ansvarar för avfallsplaneringen och den fastighetsnära insamlingen av hushållsavfall i Hässleholms kommun. Vi har även sex återvinningscentraler där vi hjälper kommuninvånare att återvinna sitt avfall. Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) är vår centrala anläggning i Vankiva där vi tar emot avfall från ett större område. Vårt mål är att vara ett förstahandsval för kunder när det gäller en miljöriktig hantering och mottagning av olika typer av avfall.

Vatten och avlopp

Vi servar drygt 40 000 av kommunens invånare med gott och hälsosamt dricksvatten via 13 vattenverk. Vi driver 15 reningsanläggningar med olika kapacitet och funktion, från små anläggningar för 200 personer till Hässleholms reningsverk med en kapacitet för 45 000 personer. Med hjälp av reningsanläggningarna runt om i kommunen hjälper vi till att hålla sjöar och vattendrag rena och friska.

Hässleholm Miljös vision

"Vi bygger en kommun där ett hållbart liv är en självklarhet".

Definition

Visionen ska förutom att inspirera, beskriva en önskad framtida bild av Hässleholm Miljö samt vart vi är på väg.

Vårt uppdrag

"Bolaget ska erbjuda sina kommuninvånare och kunder moderna och kostnadseffektiva lösningar inom vatten och avlopp, energi och renhållning samt arbeta proaktivt med kommunikation och information, allt för ett hållbart samhälle".

Definition

Uppdraget uttrycker ägarens avsikt med verksamheten, och ska spegla Ägardirektivet och Bolagsordningen på ett sammanfattat sätt.

Jobba hos oss keyboard_arrow_right
Vårt hållbarhetsarbete keyboard_arrow_right

Senast uppdaterad: